Blažení tí,...čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. (Ž 84,5)

Osobne sa stretni s Kristom a neboj sa?

„Na Vianoce Kristus prichádza medzi nás. Je to správna chvíľa pre osobné stretnutie s Pánom.“ (Tvít pápeža Františka 25. decembra 2013)

V tejto Noci sa deľme s radosťou evanjelia: Boh nás miluje, miluje nás tak veľmi, že nám daroval svojho Syna ako nášho brata, ako svetlo do našich temnôt. Pán nám opakuje: «Nebojte sa!» (Lk 2,10). Tak ako povedali anjeli pastierom: «Nebojte sa!». A aj ja opakujem všetkým vám: Nebojte sa! Náš Otec je trpezlivý, miluje nás, dáva nám Ježiša, aby nás viedol pri putovaní do zasľúbenej zeme. On je svetlo, ktoré rozjasňuje temnoty. (príhovor pápeža Františka, omša v noci 24. decembra 2013)

Share

Nadchádzajúce udalosti

Nemáme žiadne udalosti naplánované v túto chvíľu.

Citát na dnes

Kto verí, nikdy nie je sám – ani počas života, ani počas smrti. (Benedikt XVI.)

O našej farnosti

Naša farnosť sa rozprestiera pod obásneným vrchom Poľany. Vznikla v roku 1804 odčlenením sa od farnosti Detva. Patrocínium farského kostola a farnosti slávime na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta). Heslo našej farnosti je: "Mária veď nás, k Bohu pobežíme". Filiálkou farnosti je obec Látky. Kostolík v tejto obci je zasvätený tajomstvu Povýšenia sv. Kríža (14. septembra).

Liturgický kalendár

Liturgické čítania na dnes
Po kliknutí na Liturgický kalendár sa otvorí nové okno s komplexnými textami čítaní, ktoré sú prebrané z publikácie Liturgické čítania na každý deň, SSV 2007.