Ježiš ukazuje všetkým cestu života a šťastia…

Kristus vstal z mŕtvych! Je živý a kráča s nami! (Tvít pápeža Františka 5. apríla 2015)

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Láska porazila nenávisť, život zvíťazil nad smrťou, svetlo rozohnalo temnoty! Ježiš je Pán!
Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiš ukazuje všetkým cestu života a šťastia: touto cestou je pokora, ktorá v sebe zahŕňa poníženie. Toto je cesta, ktorá privádza k sláve. Iba ten, kto sa poníži, môže smerovať k «tomu, čo je hore», smerom k Bohu (porov. Kol 3,1-4). Pyšný človek pozerá „zhora nadol“, pokorný hľadí „zdola nahor“.
Vo veľkonočné ráno Peter a Ján upozornení ženami utekali k hrobu a našli ho otvorený a prázdny. Pristúpili teda a «naklonili sa», aby vstúpili do hrobu. Na vstúpenie do tajomstva je potrebné sa „nakloniť“, znížiť sa. Iba ten, kto sa zníži, chápe Ježišovo oslávenie a môže ho nasledovať po jeho ceste.
Svet nabáda presadiť sa za každú cenu, konkurovať, získavať na postavení… Ale kresťania sú skrze milosť Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych púčikmi iného ľudstva, v ktorom sa snažíme žiť pre vzájomnú službu, nebyť arogantnými, ale ochotnými a úctivými.
Toto nie je slabosť, ale pravá sila! Kto nesie v sebe Božiu silu, jeho lásku a jeho spravodlivosť, nepotrebuje používať násilie, ale hovorí a koná so silou pravdy, krásy a lásky. (príhovor pápeža Františka Urbi et Orbi, 5. 4. 2015)

Farské oznamy

Oznamy po 3. veľkonočnej nedeli

Pondelok
20.4.2015
Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli
Detvianska Huta (18.00) + členovia ružencového bratstva

Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude o 13.30 hod. na fare.

 Utorok
21.4.2015
Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.
Bratkovica(17.00) – Na úmysel
Látky (18.00) Za zdravie a BP pre Barborku, Zuzku, Kristínku a všetkých blízkych

Streda
22.4.2015
Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Detvianska Huta (18.00) + Ondrej, Alžbeta Ľalíkoví a Imrich Hriň

Štvrtok
23.4.2015
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka,sp.
Látky (18.00) Za BP pri skúškach pre Niku

Piatok
24.4.2015
Sv. Juraja, mučeníka, sp.
Detvianska […]

16. apríl 2015|

Nadchádzajúce udalosti

Zobraz všetky udalosti

Najnovšie články z farského blogu

Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“

Keď som nedávno bol na návšteve u svojej matky, listoval som si jeden známy časopis a narazil som na článok o známej herečke, ktorá je […]

Dnes posiela teba

V dnešnom evanjeliu Ježiš odpovedá na otázku učeníkov, či pred zmŕtvychvstaním človeka má alebo nemá prísť Eliáš. Ježiš im odpovedá: „Eliáš už prišiel, no […]

Sviatosť zmierenia

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v našej farnosti.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v našej farnosti

Pondelok – Nedeľa: 30 min. pred sv. omšou. Pred prvým piatkom: štvrtok od 16:00 hod. (Látky), piatok od 15:30 hod. (Detv. Huta)

Príprava k sviatostiam

ako je možné pripraviť sa k prijatiu sviatostí v našej farnosti?

Ako je možné pripraviť sa k prijatiu sviatostí v našej farnosti?

Chcete sa dozvedieť ako je možné pripraviť sa k prijatiu sviatostí v našej farnosti?  Čítaj ďalej…